Facebook pixel

När anses du vara straffmyndig i Sverige?

    ?
    18 år.
    16 år.
    20 år.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

När du fyllt 15 år är du straffmyndig vilket innebär att du kan dömas till en påföljd om du begår ett brott.