Facebook pixel

Finns det någon anledningen till att vara försiktig när du handskas med batterier?

    Nej, det finns ingen anledning att vara försiktig.
    ?
    Ja, eftersom batterier kan explodera.
    Ja, Eftersom att batterier lätt kan gå sönder.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Vätskan i batteriet är mycket frätande (svavelsyror), därför bör du vara mycket försiktigt när du handskas med bilbatteriet.