Finns det någon anledning att vara försiktig när du hanterar batterier?

    Nej, ett batteri innehåller inga farliga ämnen.
    ?
    Nej, ett batteri innebär inga risker.
    Ja, batterier lätt kan gå sönder.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Vätskan i batteriet är mycket frätande (svavelsyror), därför bör du vara mycket försiktigt när du handskas med bilbatteriet.