Du kör in på en väg där detta vägmärke är uppsatt. Vilken hastighet ska du hålla?

  ?
  15 km/h.
  Jag får inte åka in på området.
  30 km/h.
  Som vanligt max 45 km/h.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Dina skyldigheter i ett gångfartsområde

 • Väjningsplikt mot gående.
 • Maxhastighet är gångfart, det vill säga att du inte får köra fortare än gående.
 • Väjningsplikt när du lämnar gångfartsområdet.
 • Det är bara tillåtet att parkera på särskilda parkeringsplatser.