Var får du inte stanna?

    På en busshållplats.
    ?
    På huvudled.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du får inte stanna på ställen som skymmer sikten eller vägmärken.

Det är tillåtet att stanna på en busshållplats för av- och påstigning av passagerare om det inte stör busstrafiken.