Vilket vägmärke innebär att du har väjningsplikt mot mötande trafik?

    Vägmärke B.
    ?
    Vägmärke D.
    Vägmärke A.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

  • Vägmärke C betyder att du har väjningsplikt mot mötande trafik.