Måste du som mopedägare betala fordonsskatt?

    Ja, endast vid köp av en ny moped.
    ?
    Ja, precis som alla andra fordon.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Följande fordon är inte fordonsskattepliktiga:

  • Mopeder
  • Traktorer klass II (jordbrukstraktorer)
  • Motorredskap klass II, med högsta tjänstevikt 2000 kg

Alltså betalar du som mopedägare ingen fordonsskatt.