Vilket alternativ stämmer gällande fordonsskatt?

    ?
    Både moped- och personbilägare betalar skatt.
    En mopedägare måste betala fordonskatt.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

En personbil är ett skattepliktigt fordon, en moped inte är det.