Vilket alternativ visar ett varningsmärke?

    ?
    B.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Alternativ A visar varningsmärket Varning för cyklande och mopedförare. Varningsmärken varnar för olika typer av faror och betyder att du ska vara extra uppmärksam och försiktig.

Alternativ B visar förbudsmärket Förbud mot trafik med motorcykel och moped klass I. Förbudsmärken anger att någonting är förbjudet.