Får du stanna till höger på denna väg för att svara i telefonen?

    ?
    Ja, jag får parkera på vägrenen om jag inte stör trafiken.
    Ja, jag får stanna på vägrenen för att prata i telefonen.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Eftersom det råder parkeringsförbud på huvudled så får du inte parkera. Alla stopp förutom när du lastar av och på, och påstigning och avstigning räknas som parkering. Det räknas alltså som en parkering om du pratar i telefonen.