Vad betyder vägmärket?

    Varning för cirkulationsplats.
    ?
    Högsta tillåtna totalvikt 3 ton.
    Nedsatt syn.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Nedsatt hörsel Tavlan anger att personer med nedsatt hörsel är vanligt förekommande. Tavlan har alltid gul bottenfärg.

Det är viktigt att köra extra försiktigt när du ser detta vägmärke eftersom gående längs vägen kan ha nedsatt hörsel och kan ha svårt att upptäcka ljudet av din närvaro. Som förare är det vår uppgift att vara uppmärksamma på omgivningen och att anpassa vår hastighet och körning efter förhållandena på vägen.