Vad är den högsta tillåtna hastighet för moped klass II?

    50 km/h.
    ?
    45 km/h.
    30 km/h.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Moped klass II är ett motorfordon på två, tre eller fyra hjul, som är konstruerat för en hastighet av högst 25 km/h och vars effekt inte överskrider 1 kW (kilowatt).