Vad innebär vägmärket?

    Jag får inte stanna här.
    ?
    Jag får inte köra ut från gatan.
    Jag får inte parkera här.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Förbud mot infart med fordon Detta märke förbjuder infart med alla typer av fordon.