Vad innebär vägmärket?

    Vägen är avstängd.
    ?
    Förbud mot infart med fordon.
    Jag får inte svänga höger i korsningen.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Förbud mot sväng i korsning Förbudet gäller den korsning eller motsvarande som märket är placerat i eller före. Märket kan avse flera korsningar. Sträckans längd anges då på en tilläggstavla. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.