Får du vid något tillfälle köra på cykelbanor eller gångbanor med din moped klass I?

    Ja, men endast en kortare sträcka där vägmärke A är uppsatt.
    ?
    Ja, om det inte finns några gående eller cyklister där vägmärke C är uppsatt.
    Ja, men endast om jag inte kan köra på bilvägen.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det är inte tillåtet att köra din moped klass I på varken cykelbanor eller gångbanor om det inte finns tilläggsskylt som säger annat.