Får du köra förbi detta vägmärke med din moped klass I?

    ?
    Nej, förbudet gäller alla motordrivna fordon.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Förbud mot trafik med motordrivet fordon med fler än två hjul Detta vägmärke förbjuder trafik med motorfordon som har flera hjul än två. Här får du köra med t.ex. moped och motorcykel, utan tillkopplad sidvagn.