Vad innebär totalvikt?

    Vikten av föraren och passagerare.
    ?
    Tjänstevikt minus maxlast.
    Vikten av mopeden i körbart skick.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Totalvikten motsvarar summan av mopedens tjänstevikt + maxlasten, det är alltså vad mopeden får väga totalt. Du hittar alla uppgifter om mopedens vikter i registreringsbeviset.