Vilken typ av vägvisare är det?

    Det är en vägvisare för enskild väg.
    Det är en vägvisare för europaväg.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Lokaliserings märken kan variera i både färg och form.

  • Blå vägvisare gäller vid färd på allmän väg.