Facebook pixel

Måste en moped ha en registreringsskylt baktill?

    ?
    Endast moped klass 2 måste ha registreringsskylt.
    Både moped klass 1 & 2 måste ha registreringsskylt.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

En moped klass 1 måste vara registrerad och ha en registreringsskylt bak av samma typ som används på motorcyklar.