Vilken klass tillhör de gamla 30-mopederna idag?

    De tillhör forfarande samma.
    ?
    Moped klass I.
    Moped klass 30.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

I november 1998 infördes ett nytt regelverk för den så kallade EU-mopeden i Sverige. EU-mopederna delas in efter toppfarten: Klass I är byggda för högst 45 km/h och klass II för högst 25 km/h.

Då bestämdes det också att alla de gamla svenska mopederna som är byggda för toppfarten 30 km/h ska tillhöra samma klass som mopederna som är byggda för 25 km/h, alltså klass II.