Vad är den högsta tillåtna hastighet för motorredskap klass I?

    30 km/h.
    45 km/h.
    ?
    25 km/h.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Den högsta hastigheten som ett motorredskap klass I får köra är 50 km/h. Det skiljer sig från moped klass I, som får köra i högst 45 km/h och moped klass II som får köra i högst 25 km/h.