För vilket av följande fordon behöver du inte använda hjälm?

    Skoter.
    ?
    ATV (All Terrain Vehicle).
    Moped.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du måste ha hjälm när du kör moped. Däremot behövs ingen hjälm för mopedbil men då är bilbälte ett krav istället.