Lastbil med släpvagn kan utgöra vissa svårigheter för trafiken vid sväng i korsningar. Vad bör du som bilförare tänka på då?

    Lastbilar kör oftast för fort i korsningar så jag måste vara försiktig.
    ?
    Lastbilen måste ofta stanna för att kontrollera släpvagnen.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

En situation där denna svårighet uppstår är vid korsningar i stadstrafik. Bilförare bör tänka på att stora bilar så som lastbil och bussar behöver extra utrymme på sig under sväng.