Vad bör du tänka på när du har last med dig på din moped?

    Jag får inte ha med mig last på mopeden.
    ?
    Lasten får inte överskrida 50 kilo.
    Lasten får inte överskrida 80 kilo.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det är vanligt att du har last med dig på mopeden, oftast en väska.

Tänk på att lasten inte får hindra eller störa din körning och se till att lasten inte kan falla av under körningen.