Får du koppla en släpvagn till din tvåhjuliga moped?

    ?
    Nej, det är inte tillåtet att koppla släpvagn på mopeder.
    Ja, men den får vara högst 200 cm bred.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du får koppla en släpvagn till din moped, den får vara högst 125 cm bred och ha en vikt som inte överstiger hälften av mopedens tjänstevikt.