Facebook pixel

Får du sätta dit klistermärken på din hjälm?

    ?
    Ja.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det är inte rekommenderat att sätta dit klistermärken eller måla hjälmen enligt tillverkare, detta för att det kan försämra hjälmens egenskaper.