Facebook pixel

Kan barn som får skjuts på en moped använda annat lämpligt skydd istället för hjälm?

    Barn under 7 år behöver inte använda något skydd alls.
    Ja, barn under 10 år.
    Nej, alla måste ha godkänd hjälm.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Barn under 7 år behöver inte använda samma hjälm som personer över 15 år, barn under 7 år kan istället använda huvudskydd såsom cykelhjälm eller ridhjälm. Små barn löper större risk att få nackskador av att bära tunga hjälmar.