Vilka sjukdomar kan du få av partiklarna från avgaser?

    ?
    Hjärnskador.
    Avgaser skadar endast naturen.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Luftföreningar från trafiken i storstäder orsakar både lungcancer och hjärtkärlsjukdomar som hjärtinfarkt.