Du behöver vända på landsväg, får du göra en U-sväng?

    ?
    Nej, det är förbjudet att göra en U-sväng på landsväg.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det är inte förbjudet att göra en u-sväng på landsväg, tänk på att det måste ske utan fara eller hinder för andra trafikanter.