Facebook pixel

Vad står ICE för?

    ?
    In Case of Explosion.
    In Case of Example.
    In Case of Earthquake.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Om du skulle råka ut för en olycka eller bli hastigt sjuk så är det bra om sjukvårdspersonalen snabbt kan komma i kontakt med dina anhöriga. Spara därför dina nödnummer i mobilen och döp kontakterna till ICE, som står för In Case of Emergency.