Vilken typ av skador är vanligast bland mopedolyckor?

    Ryggskador.
    Benskador.
    Handskador.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Trots att du har hjälm och andra skyddskläder så finns risken fortfarande att du kan skadas allvarligt vid en olycka. Se dig för alltid en extra gång och ta inga onödiga risker.