Vilket exempel beskriver negativt grupptryck?

    ?
    Dina kompisar tycker inte att du ska trimma din moped.
    Dina kompisar påminner dig om att använda hjälm.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Negativt grupptryck kan vara att du frestas att göra något farligt eller opassande för att gruppen hetsar till det.