Vad betyder vägmärket?

    Förbud mot sväng i korsning.
    ?
    Tunnel avstängd.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Förbudet gäller i den korsning eller plats där märket är placerat i eller före.

Märket kan avse flera korsningar. Sträckans längd anges då på en tilläggstavla.