Vilken av nedanstående uppgifter har en vägtransportledare?

    Att ge anvisningar i samband med vägarbete.
    Att stänga av vägen.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Vägtransportledaren har samma rätt som polisen - att ge anvisningar till övriga trafikanter med polismans tecken för att transport ska kunna framföras på ett trafiksäkert sätt och så lite som möjligt hindra övrig trafik.