Vilken förorening leder till övergödning och försurning av sjöar?

    ?
    Koldioxid.
    Kolväten.
    Koloxid.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Övergödning Övergödning innebär att sjöar och vattendrag får för mycket växtnäring. Detta brukar leda till kraftig algblomning och att sjön växer igen. En av de största orsakerna till övergödning är kväveoxiderna från trafiken.

Försurning Försurning innebär att sura kemiska ämnen sprids i onormalt stor utsträckning. Detta påverkar växter och djur i både skog och sjöar. Det som bidrar till försurning är bland annat utsläppen av svaveldioxid och kväveoxider från trafiken.