Facebook pixel

Vilken fordonstyp är generellt sett mest miljövänligt?

    Lastbil.
    Flygplan.
    ?
    Motorcykel.
    Personbil.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Givet alternativen i frågan så är moped det mest miljövänliga valet. Det bästa fordonet för miljön skulle vara cykeln, eftersom den varken behöver elektricitet eller annat bränsle för att drivas.