Vilket exempel beskriver positivt grupptryck?

    Dina kompisar tycker att du inte bör använda handskar eftersom det inte är coolt.
    Dina kompisar tycker att du också ska trimma din moped.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Grupptryck innebär att du låter ditt beteende påverkas av personer runt omkring. Exempel på ett positivt grupptryck kan vara att du låter dig påverkas att fatta ett klokare beslut.