Facebook pixel

Du ska svänga av motortrafikleden och ska köra mot Torshälla, när ska du börja bromsa?

    Cirka 100 meter innan avfarten.
    När det är streckade linjer.
    Från att det är dubbla heldragna linjer på höger sida.
    När jag ser avfarten.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Motorvägs- och motortrafikledsavfarter byggs så att du normalt inte behöver bromsa förren du är inne på avfarten. Det är för att trafiken ska flyta utan störningar. Håll koll på hastigheten ordentligt när du tar ner farten för risken för fartblindhet är stor.