Facebook pixel

Du är ute och kör när du ser ett utryckningsfordon bakom dig som ger larmsignal med ljud och ljus, vad bör du göra?

    Jag gasar på för att inte hindra utryckningsfordonet.
    Jag fortsätter som vanligt eftersom utryckningsfordonet kan lätt köra om mig.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

När ett utryckningsfordon närmar sig med blåljus och/eller sirener påslagna är du skyldig att underlätta framkomligheten för utryckningsfordonet, det innebär att du kör åt sidan utan att försvåra framkomligheten eller utsätta dig eller någon annan för fara.