Var är det inte förbjudet att stanna?

    På en gång- eller cykelbana.
    ?
    Där sikten är skymd.
    8 meter före/efter en korsning.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det är förbjudet att stanna och parkera 10 meter före ett övergångsställe. Detta beror på de som korsar kan skymmas då.