Du närmar dig en långsam bilkö, är det tillåtet för dig att köra förbi?

    ?
    Nej, jag får inte köra om.
    Jag får köra om men endast på höger sida.
    Jag får köra om men endast på vänster sida.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du får passera trafik som står i kö, men endast om du kan köra förbi utan att störa övrig trafik och självklart på ett trafiksäkert sätt.