Vad innebär svängningsregeln?

    Det innebär att jag inte får svänga på landsvägar om det finns trafik bakom.
    Det innebär att jag ska svänga vänster och har en trafiksignal med grön pil i min färdriktning.
    ?
    Det innebär att jag ska svänga vänster och måste lämna företräde för trafik från vänster.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Svängningsregeln innebär att du ska lämna företräde till mötande trafik när du ska svänga och korsa deras väg. Ett exempel är när du ska svänga vänster i en korsning och måste stanna för mötande fordon.