Ett alternativ är inte en av trafikens grundregler, vilket?

  Visa alltid omsorg och varsamhet.
  Hindra eller stör inte andra trafikanter i onödan.
  Visa extra hänsyn för barn.
  ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

För att minimera risken för olyckor i trafiken så måste du som trafikant förhålla sig till några grundläggande trafikregler.

 • Du har inga rättigheter, utan enbart gemensamma skyldigheter.
 • Visa alltid omsorg och varsamhet.
 • Visa extra hänsyn för barn, äldre och funktionshindrade.
 • Hindra eller stör aldrig i onödan.
 • Visa hänsyn till de personer som befinner sig på och bor i närheten av vägen.