Vad kännetecknar ett bevakat övergångsställe?

    ?
    Alla övergångsställen är bevakade.
    Det finns vita vägmarkeringar och vägmärken.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Ett bevakat övergångställe är ett övergångställe där trafiken regleras av trafiksignaler eller polis.