Du ska följa dessa budskap i trafiken i en viss ordning, vilket alternativ kommer sist i rangordningen?

  ?
  Polis.
  Trafiksignaler.
  Vägmärken och vägmarkeringar.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

I vissa situationer får du som trafikant flera budskap om hur du ska agera. Det är då viktigt att veta hur du ska rangordna budskapen. Följande ordning gäller:

 • Polismans tecken.
 • Trafiksignaler.
 • Vägmärken och vägmarkeringar.
 • Allmänna trafikregler, exempelvis högerregeln.