Facebook pixel

Du kör en moped klass I. Var är det inte förbjudet att parkera?

    På en cykel- eller gångbana.
    ?
    Framför en infart.
    På en cykelparkering.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det är förbjudet att parkera din moped klass 1 på cykel parkering, cykel eller gångbana. Du får heller inte parkera så att du blockerar en garage utfart.