Vilken typ av anvisning är du skyldig att följa i första hand?

  ?
  Vägmärken och vägmarkeringar.
  Trafikregler.
  Trafiksignaler.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Budskap i trafiken I vissa situationer får du som trafikant flera budskap om hur du ska agera. Det är då viktigt att veta hur du ska rangordna budskapen. Följande ordning gäller:

 • Polismans tecken.
 • Trafiksignaler.
 • Vägmärken och vägmarkeringar.
 • Allmänna trafikregler, exempelvis högerregeln.