Facebook pixel

Vad innebär bussregeln?

    ?
    På alla vägar oavsett hastighetsbegränsning ska jag lämna bussen företräde om den blinkar ut från hållplatsen.
    Endast på de vägar där högsta tillåtna hastighet är 60 km/h eller högre ska jag lämna bussen företräde om den blinkar ut.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

  • Vid hastigheter på 50 km/h eller lägre är du skyldig att lämna bussen företräde om den blinkar ut.
  • Vid hastigheter på 60 km/h eller högre är bussen alltid skyldig att lämna dig företräde.