Facebook pixel

I snitt dör ungefär sju mopedister per år i Sverige, vad är den främsta orsaken till dödsolyckorna?

    Dåliga vägar.
    ?
    Dåligt väder.
    Höga hastigheter på vägarna.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Nästan i alla fall av dödsolyckor är det på grund den männskliga faktorn, föraren tänker inte på risker så som rullgrus, trottoarkanter, halt väglag och skarpa svängar.