I snitt dör ungefär sju mopedförare per år i Sverige, vilken är den främsta orsaken till dödsolyckorna?

    Dåliga vägar.
    ?
    Dåligt väder.
    Höga hastigheter på vägarna.
    Fel på fordonet.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Den mänskliga faktorn är den största orsaken till dödsolyckor.