Hur fungerar bromsljusen baktill på din moped?

    Bromsljusen tänds endast när jag använder bakbromsen.
    ?
    Bromsljusen är alltid tända för att varna trafiken bakom.
    Bromsljusen tänds endast när jag använder frambromsen.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Bromsljusen tänds när du aktivt trycker in en av dina bromsar på din moped, det spelar ingen roll vilken. Bromsljusen tänds för att varna bakomvarande trafik.