Vad menas med stoppsträcka?

    ?
    Stoppsträcka är den sträckan från att jag upptäcker fara tills att jag börjar bromsa.
    Stoppsträcka den sträckan från att jag börjar bromsa tills att fordonet står helt stilla.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Stoppsträcka är den totala sträckan från och med att du reagerar och agerar till en situation till att fordonet stannar. Då adderar du reaktionssträckan med bromssträckan och då får du resultatet som är den totala stoppsträckan.